Nasi lektorzy

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez zawodowych nauczycieli języka angielskiego z tytułem magistra filologii angielskiej lub absolwentów Kolegium Języka Angielskiego. Oferujemy bezpłatny test kwalifikacyjny i rozmowę z lektorem, które pozwalają określić poziom zaawansowania, tak aby zajęcia spełniły oczekiwania i pozwoliły na efektywną naukę. W nauczaniu języków obcych posługujemy się metodą komunikatywną, uczymy wszystkich umiejętności językowych, jednak główny nacisk kładziemy na skuteczne porozumiewanie się w języku angielskim. Podczas zajęć lektorzy koncentrują się na kształtowaniu praktycznych umiejętności posługiwania się językiem obcym. Uczą swobodnego i poprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego, formułowania opinii i argumentowania.

Systematycznie kontrolujemy postępy naszych słuchaczy. Przeprowadzamy regularne testy badające poziom opanowanego materiału. Nie wierzymy w „magiczne metody” prowadzące do opanowania języka w rok lub dwa, natomiast staramy się aby nasi słuchacze czerpali przyjemność z obcowania z językiem angielskim. W ten sposób długoletnia nauka kojarzyć się może z długoletnią radością nauki. Lektorzy biorą udział w szkoleniach oraz sporządzają regularne sylabusy z prowadzonych zajęć. Jakość nauczania jest kontrolowana przez metodyka.