Zajęcia rok szkolny 2022/2023

 

Dzieci w klasach zerowych - 1 x w tygodniu po 45 min (30 godzin lekcyjnych w roku)

Ceny kursu (liczebność grup 7 - 8 osób)

 • Opłata 600 zł za rok
 • Możliwość płatności w 10 równych ratach (10x60 zł) - płatne co miesiąc od września do czerwca

Ceny kursu (liczebność grup 5 - 6 osób)

 • Opłata 800 zł za rok
 • Możliwość płatności w 10 równych ratach (10x80 zł) - płatne co miesiąc od września do czerwca

Ceny kursu (liczebność grup 3 - 4 osoby)

 • Opłata 1200 zł za rok
 • Możliwość płatności w 10 równych ratach (10x120 zł) - płatne co miesiąc od września do czerwca

Dzieci w klasach 1-6 szkoły podstawowej - 2 x w tygodniu po 45 min (60 godzin lekcyjnych w roku)

Ceny kursu (liczebność grup 7 - 8 osób)

 • Opłata 1400 zł za rok (24 zł za jedną lekcję)
 • Możliwość płatności w 10 równych ratach (10x140 zł) - płatne co miesiąc od września do czerwca

Ceny kursu (liczebność grup 5- 6 osób)

 • Opłata 1700 zł za rok (29 zł za jedną lekcję)
 • Możliwość płatności w 10 równych ratach (10x170 zł) - płatne co miesiąc od września do czerwca

Ceny kursu (liczebność grupy 4 osoby)

 • Opłata 2000 zł za rok (34 zł za jedną lekcję)
 • Możliwość płatności w 10 równych ratach (10x200 zł) - płatne co miesiąc od września do czerwca

Klasy 7,8, liceum oraz dorośli

Kursy ogólne odbywają się w systemie 2 x 60 minut w tygodniu (60 lekcji po 60 minut w ciągu roku szkolnego)

Ceny kursu (liczebność grup 7 - 8 osób)

 • Opłata 1600 zł za rok (27 zł za jedną lekcję 60 min)
 • Możliwość płatności w 10 równych ratach (10 x 160 zł) - płatne co miesiąc od września do czerwca

Ceny kursu (liczebność grup 5 - 6 osób)

 • Opłata 1800 zł za rok (30 zł za jedną lekcję 60 min)
 • Możliwość płatności w 10 równych ratach (10 x 180 zł) - płatne co miesiąc od września do czerwca

Ceny kursu (liczebność grupy 4 osoby)

 • Opłata 2100 zł za rok (35 zł za jedną lekcję 60 min)
 • Możliwość płatności w 10 równych ratach (10 x 210 zł) - płatne co miesiąc od września do czerwca

Lekcje indywidualne

 • 50 minut - 100 zł
 • 60 minut - 120 zł